Vysokotlaké výbojky pro pěstování rostlin

Zemědělství je nejdůležitější odvětví lidské činnosti. Ať už na tuto skutečnost máte jakýkoli názor, a připadá-li vám tento resort vyzdvihovaný až příliš, bez pěstování základních plodin pro přežití se neobejde žádná země, a tam, kde k tomu nejsou vhodné podmínky, musí potraviny dovážet za devizové prostředky. Potravinová soběstačnost je jedním ze základních předpokladů ekonomické stability, ostatně, o tom se můžeme přesvědčit i v České republice, kde se v posledních deseti letech výrazně preferuje pěstování a spotřeba z tuzemských zdrojů.

pěstování rostlin ve skleníku

Nejvýkonnější zdroje světla se uplatní i ve skleníku

Většina zemědělské produkce se opírá o růst plodin na polích a v ovocných sadech, ale částečně je realizována i v interiéru. Na rozsáhlé ploše skleníků lze vypěstovat i mimo hlavní sezonu dostatek ovoce a zeleniny, podmínkou je pouze dostatečná závlaha, přijatelná teplota a sluneční svit. Spektrum slunečního světla lze však nahradit světlem z umělého zdroje a k tomu se nejčastěji využívají vysokotlaké výbojky.

obří skleníky

Rozdělujeme je do tří základních skupin podle spektrálních čar. Převaha oranžové, žluté a červené barvy je ideální pro tzv. fázi květovou a následnou tvorbu plodů, naopak modré a zelené světlo rostliny využívají pro svůj růst. Fotosyntéza je základním předpokladem života rostlinné říše a kratší vlnovou délku (modrou) potřebují rostliny k tvorbě zeleného barviva – chlorofylu. Třetí skupinu tvoří kombinované (směsové) zdroje, kde je spektrum světla vyváženo pro obě fáze.

Nezavrhujme sodíkové výbojky

Sodík se s úspěchem využívá pro květovou fázi již desítky let, vysoký tlak sodíkových par poskytuje obrovský světelný tok (například při příkonu 600 W necelých sto tisíc lumen). Výhodou je přijatelná cena a dlouhá životnost přesahující 11 tisíc hodin provozu. K nejvyhledávanějším a také nejkvalitnějším výrobkům patří například produktová řada Plantastar značky Osram.