Jako balvan

Stres, stresové situace. To jsou slova, která všichni známe a skloňujeme je dnes a denně. Musíme toho tolik zvládnout, zároveň nemáme na nic čas a své problémy před sebou mnohdy valíme doslova jako balvan. Nedostatek spánku a odpočinku na nás působí devastujícím způsobem. I když si často myslíme, že ještě není tak zle, stres už nás dávno pohltil a je jen otázkou času, kdy se projeví v plné síle.
Odborné publikace definují stres jako určitý trvající stav organismu, který je vystaven extrémním podmínkám.
balvan v místnosti
Ty jsou označovány jako stresory a právě ty vyvolávají pocity nepohody a ovlivňují naše zdraví jako celek. Stres jako takový je pak souhrn obranných mechanismů pracujících proti stresorům tak, aby nedošlo k nemoci nebo dokonce smrti. K úplnému pochopení stresu je však třeba ještě doplnit, že ne vždy se jedná o stres ve smyslu negativním (distres). Výzkumy odhalily i stres pozitivní (eustres), který má za následek zvyšování našeho výkonu na maximum. Ani ten však na lidské tělo nesmí působit příliš dlouho, jelikož může dojít například k celkovému vyčerpání organismu.
uplakaná dívka

Co spouští stresory

· Psychické stresory známe všichni. Jde především o extrémní situace v zaměstnání, ve škole, v oblasti finanční zajištěnosti a podobně.
· Fyzikální stresory taktéž působí jako zátěž ve formě nadměrného hluku, oslňujícího světla, velmi nízké nebo vysoké teploty.
· Sociální stresy potkávají každého z nás prostřednictvím našich sociálních kontaktů. Jde tedy o osobní vztahy v partnerství, rodině a v dalších sociálních skupinách. Dále jde o nezdravý životní styl, kam řadíme špatnou životosprávu, požívání cigaret nebo alkoholu, ale i nedostatek spánku.
· Traumatické stresory jsou jasnou zatěžkávací zkouškou pro naše tělo i mysl. A nemáme na mysli pouze negativní události jako je úmrtí, ale například i narození dítěte je velmi náročnou situací, se kterou se musíme vyrovnat.
syndrom vyhoření

Následky dlouhodobého stresu

Je jasné, že dlouhodobý stres způsobuje našemu tělu fyzické i psychické následky. Zmínit můžeme namátkou zvýšený krevní tlak nebo ischemickou chorobu srdeční, která může vést až k infarktu myokardu. Žaludeční vředy taktéž spadají do kategorie onemocnění způsobené dlouhodobým stresem. Pak existují i následky, které nás přímo na životě neohrožují, ale negativním způsobem ovlivňují náš život. Uveďme například ztrátu libida, poruchy erekce, nespavost nebo přejídání.