Změňte si průběh masáže podle vlastní chutě


Jak vlastnÄ› probíhají takové erotické masáže? Na co se můžete těšit? Co vás pÅ™i ní vÅ¡echno může Äekat? Hned zpoÄátku je potÅ™eba říci, že se jedná skuteÄnÄ› o masáž a nikoliv o sex. To ale neznamená, že by erotika a smyslnost nebyla souÄástí takové masáže. Naopak! Tak silný erotický náboj jen tak nÄ›kde nenajdete. Milým úsmÄ›vem vás uvítá vámi vybraná masérka, která vás odvede do sprchy, kterou můžete absolvovat spoleÄnÄ›. SamozÅ™ejmÄ›, že pÅ™i tom bude nahá. V průbÄ›hu celé masáže je vám k dispozici náš minibar a samozÅ™ejmÄ› milá spoleÄnost krásné nahé masérky, která se vám bude plnÄ› vÄ›novat. A Äím je taková masáž provázena? Intimní partie dostanou samozÅ™ejmÄ› také svůj díl pozornosti, a to až takové, že povede k ruÄnímu vyvrcholení.

Okuste změnu prostřednictvím erotické masáže

Objednejte se k nám jeÅ¡tÄ› dnes a vyberte si dle vlastního vkusu masérku, která o vás bude celou dobu peÄovat. Až do sladkého konce. A že ten konec nemusí být jenom jeden, to je pro nás samozÅ™ejmost. Záleží jen na vaÅ¡em maximálním prožitku a spokojenosti.