Chraňte se před elektrosmogm


S produkty BioProtect bude vaÅ¡e ochrana pÅ™ed elektrosmogem spolehlivá a maximálnÄ› úÄinná. Díky tÄ›mto výrobkům dojde k neutralizování negativního záření, které je tam, kde je elektÅ™ina. Tím, že si pro boj s tímto naprosto vÅ¡udypřítomným zářením zvolíte jako pomocníka nÄ›který z tÄ›chto produktů, zajistíte si vytvoÅ™ení bezpeÄného a harmonizovaného prostÅ™edí doma a bezpeÄnÄ› se budete cítit i venku. OdruÅ¡ení elektrozařízení ochrání vás i celou rodinu. Život s technikou tak bude jenom příjemný.

Elektrické přístroje a jejich vliv na zdraví

Moderní technika je vÄ›c bájeÄná. Je to skvÄ›lý pomocník, je to zábavný spoleÄník, je to přítel na cestách. Je to nÄ›co, co zvyÅ¡uje naÅ¡i životní úroveň. OvÅ¡em za tento svůj blahobyt platíme dost vysokou cenu. Nejsou tím myÅ¡leny peníze ale naÅ¡e zdraví. Kolem veÅ¡kerého elektrozařízení vzniká totiž negativní záření s negativním dopadem na zdraví. A tak se z naÅ¡eho skvÄ›lého přítele stává skrytý nepřítel. Å kodí nenápadnÄ› a má výdrž. Ochrana pÅ™ed elektrosmogemje tedy naprostou nutností. Je to snaha eliminovat Å¡kodlivé záření a vytvoÅ™it podmínky pro život v bezpeÄí.