Marketing

Pokud se rozhodnete při vašem podnikání zabývat prodejem, existuje marketingová koncepce. Marketingová koncepce znamená způsob přístupu k prodeji- existují 4 způsoby výrobní (hromadná výroba- úzký sortiment, nízká cena), výrobkový (zboží vyšší kvality, vyšší cena), prodejní (zaměření na růst objemu prodeje) a marketingový (zaměřený na průzkum trhu- rozdělený na průzkum trhu od stolu a průzkum trhu v terénu).
psaní poznámek na pc.jpg

Po vybrání vhodné marketingové koncepce je vhodné sestavit marketingový mix. Marketingový mix se skládá ze 4 položek- produkt, cena, distribuce a propagace.

Produkt je předmětem prodeje (tedy je to to, s čí obchodujeme) a uspokojuje potřeby zákazníka. Zákazník při rozhodování, zda produkt zakoupí hodností jeho užitečnost, kvalitu, vzhled, funkce a také zda jsou k předmětu poskytované doplňkové služby (doprava zdarma).

Cena je peněžní vyjádření- kolik zákazník zaplatí za produkt, který si kupuje. Jsou dva typy ceny – pevná (například nájemné bytu, který je ve státním vlastnictví), pohyblivé (ceny, které jsou ovlivněny nabídkou a poptávkou). Pohyblivou cenu lze určit kalkulací (nasčítávání všech nákladů), procentní srážkou z prodejní ceny nebo procentní přirážkou k nákupní ceně.

Distribucí se označuje způsob, kterým se námi nabízené zboží dostane k zákazníkovi- rozděluje se na přímou a nepřímou cestu.
marketingový postup.jpg

Propagace je ovlivňování zákazníka (snaží se ho přesvědčit o koupi produktu). Je několik cest propagace – publicita (je zdarma, jsou to například recenze), reklama (nejvíce rozšířená), podpory prodeje (mají za úkol představit potencionálnímu zákazníkovi důvody prodeje).

Závěrem napíši jen to, že je velice důležité vybrat si marketingovou koncepci, která je vhodná právě pro vaše obchodování, stejně tak je důležitý i marketingová mix. Tyto dvě položky jsou nezbytnou součástí cesty k úspěchu.